https://sovtema.se/wp-content/themes/sovtema/css/fonts/svg/25-year.svg

25 års Garanti

Sängbottnar:
Träram och
resårer i resårbottnar

Sängar 25 års garanti

Sovtema ersätter defekta sängar som faller under vår 25 års garanti.
Denna garanti gäller endast för Sovtemasängar och inte för några andra varor.
Denna garanti kan ogiltigförklaras om du inte tar hand om din Sovtema säng på ett tillfredsställande sätt.
Denna garanti gäller inte för fel som orsakats av normalt slitage, skada till följd av olycka eller missbruk eller om sängen är smutsig eller ohälsosam. Garantin gäller inte heller om sängens dragkedjeförslutna ytterhölje har manipulerats eller brutits.
Eventuella anspråk i enlighet med denna garanti måste göras inom 30 dagar efter den dag du upptäckte (eller borde ha upptäckt) defekten.
Om du ändrar eller reparerar sängen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd kommer sängen inte att omfattas av denna garanti.
Om en retur av sängen har begärts enligt garantibestämmelserna eller någon lag eller förordning som kräver utbyte eller återbetalning av en defekt vara, kommer Sovtema att begära fotografier som visar hela ligg ytan och eventuellt synlig defekt. Dessa fotografier kommer att användas för att fastställa om det är nödvändigt att ersätta sängen. Sovtema avgör själva om sängen är defekt och ska omfattas av garantin. Underlåtenhet att skicka in fotografierna av defekten kan leda till att ersättningen av sängen försenas eller att sängen inte ersätts.

Några frågor angående garanti kontakta gärna vår butik.
Tel: 0418-66 40 66
Adress: Tranchellsgatan 35 261 35 Landskrona

Produkt
Produktgaranti
Vad täcker den?
Sängar
25 år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet
Sänggavel
25 år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet
Madrasser från 20 cm, samt Sovtema Experience-madrass och Sovtema
10år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i Sovtema-materialet.
Bäddmadrass 6cm
5år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i Sovtema-materialet.
Kuddar 9cm och 11cm, små produkter
2 år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i Sovtema-materialet.
täcke
2 år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.
Filt
2 år
Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.